Obesvarat larm utsatte kund för risk

En hemvårdskund trillade i sitt hem, blev liggande och larmade flera gånger utan att få hjälp. Hemvårdspersonalen blandade ihop två kunder med samma förnamn vilket gjorde att kunden inte fick hjälp förrän efter allt för lång tid. Vård- och omsorgsförvaltningen anmäler händelserna som allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När larmcentralen inte får tag på kunder som larmar, så kallat tyst larm, blir det akut läge och hemvårdsenheten ska omedelbart åka hem till kunden. När larmen fortsatte komma kontaktade larmcentralen hemvårdsenheten för kvittens. Då upptäcktes misstaget om förväxlade kunder. Väl på plats ringde hemvårdspersonalen efter ambulans då man misstänkte en höftfraktur.

– Det är mycket viktigt att vi följer våra rutiner och att alla vet hur och när larm ska hanteras, säger Peter Morell, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen. Våra hemvårdskunder och deras anhöriga ska känna sig trygga med att hjälp kommer när de larmar.

Verksamheten kommer regelbundet att repetera rutinerna för larmhantering samt dokumentation av larmade händelser med medarbetarna. Enheten har också avsatt resurser för att löpande arbeta med förbättringar utifrån dess behov.