”Om vi ska driva utvecklingen framåt behöver vi samverka”

Med över 30 års erfarenhet av att jobba med människor vet HR-konsult Ann Strand Fransson hur viktigt det är att samverkan mellan arbetsgivare och fackliga ombud fungerar. För medarbetare som trivs på sin arbetsplats, känner delaktighet och har möjlighet att påverka gör ett bra jobb.

kvinna med långt ljust hår, svart skjorta och kornblå kofta

Att förändringar sker ute i våra verksamheter är ingen nyhet. Inte heller att förändringar påverkar medarbetarna. Ett bra sätt att minska oron, hitta gemensamma utgångspunkter och få alla att känna sig delaktiga är i samverkan med de fackliga organisationerna. Med sig till samverkan har de fackliga ombuden medarbetarperspektivet och arbetsgivaren har även kund- och arbetsgivarperspektivet. Först när alla delar lyfts och diskuteras kan parterna komma fram till den bästa lösningen för de förändringar som är på gång.

– Jag tror att vi tillsammans hittar de bästa lösningarna och kan driva utvecklingen framåt. För även om facket och arbetsgivaren ibland står långt ifrån varandra i förhandlingar har vi ju samma mål egentligen, säger Ann.

Arbetsgrupp för att utveckla samverkan
Och det är här som Anns uppdrag som ledare för samverkansprocessen kommer in.

– Idag fungerar samverkan inte som det borde, vi behöver bli bättre. På flera ställen saknas samverkanspartners. Det har också kommit in synpunkter från verksamheterna till förvaltningsledningen om att det behöver ske en utveckling, säger Ann.

På uppdrag av omsorgsdirektören har därför HR-avdelningen skapat en arbetsgrupp för att utveckla samverkan, en grupp som Ann leder. Målet är att ta fram ramar och rutiner för verksamheterna att hålla sig till. Det behöver också bli tydligare vad det ät som ska samverkas och när samverkan behövs.

– Vi använder vår arbetsgrupp som försöksgrupp. Vi har genom att samverka kommit fram till hur arbetet med att utveckla samverkan ska gå till, förklarar Ann.

Förbättringar som är på gång
Det första konkreta som arbetsgruppen har gjort är att anordna den förvaltningsövergripande samverkansdagen i november. 180 chefer och ombud samlades för att få ett gemensamt avstamp i det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen har även tagit fram fler förslag till förbättringar och aktiviteter som kommer att genomföras framöver.

– Vi kommer till exempel att samla alla protokollen för samverkansgrupperna på intranätet. Idag ligger de lite överallt men inte synligt för alla. På så sätt kan man följa varandras arbete mellan grupperna och inspireras. Vi håller även på att ta fram en rutin och checklista för introduktionen av ny chef/nytt fackligt ombud i hur samverkan ska gå till i praktiken. Vi hoppas att den rutinen kan bli stadsövergripande, alla förvaltningar samverkar ju, säger Ann.

Som stöd för samverkan ute i verksamheterna finns bland annat HR-konsulter att använda sig av men även de fackliga organisationerna stöttar sina ombud. Förhoppningen är att öka engagemanget ute på enheterna så att samverkan blir en del i vardagen.

LSS är basen för hennes karriär

Ann har hela sitt yrkesliv arbetat med människor. Som nyutbildad undersköterska/skötare inom psykiatrin började hon sin karriär inom akutpsykiatrin och fortsatte sedan arbeta som vårdarinna inom LSS.

– Jag har mitt hjärta inom LSS och att arbeta med människor är det bästa jag vet, säger hon.

Under tiden som vårdarinna väcktes även det fackliga intresset.

– Jag har stor nytta idag av att jag även varit fackligt aktiv. Eftersom jag kan båda sidorna får jag ett helhetsperspektiv i min HR-roll. Jag förstår utmaningarna för båda parterna; facket som ska ta tillvara medarbetarnas intressen och arbetsgivarens fokus på kunder och verksamhet, säger Ann.

För Ann vill göra saker ordentligt från början. Hellre att det tar lite längre tid och blir bra än att behöva göra om efter tag. Hon gillar att projektleda och har lätt för att se helheten ur olika perspektiv. Under hela sin karriär har hon fortsatt att utbilda sig. Bland annat har hon uppdaterat sin skötarutbildning i vuxen ålder, gått utbildning i LEAN där hon fått med sig effektivitetstänket och metoden, genomfört en projektledarutbildning samt läst till HR-konsult på halvtid under fyra år.

Prestigelös, engagerad och mån om sina kollegor

Som den omtänksamma, glada och humoristiska person hon är försöker hon måna om sina kollegor och de människor hon möter. Hon måste inte stå längst fram i ledet utan fixar gärna och arrangerar saker men behöver inte vara den som syns. Trots det vill hon driva framåt och utvecklas tillsammans med andra. Dessutom har hon lätt för att engageras i det hon gör. Hon gillar sitt omväxlande arbete som HR-konsult och är kopplad till verksamheterna inom LSS.

– Jag tycker det är jätteroligt att få jobba med chefer och personalfrågor inom LSS. Jag har på så sätt kommit tillbaka till där jag började, där mitt hjärta finns, säger Ann.