Personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

Vi använder webbplattformen Praktikplatsen.se för samordning och erbjudande om praktikplatser i våra verksamheter. Söndagen den 24 september utsattes vår leverantör för systemet, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomware-attack. Det innebär att obehöriga parter haft åtkomst till systemet under en begränsad tid. Leverantören upptäckte intrånget tidigt, har vidtagit åtgärder för återställande och för att förhindra framtida incidenter.

I dagsläget bedömer leverantören att det finns en låg risk att personuppgifter, inklusive skyddade personuppgifter, har läckt baserat på mängden data som fanns i servarna samt den korta tiden som fanns mellan när incidenten skedde till att åtgärder vidtogs. Vi delar leverantörens bild om den låga risken och håller fortsatt kontakt med dem.

Vi här även påbörjat ett arbete med att se över våra riskbedömningar och kommer att uppdatera dessa. Vi vill att de som använder våra register ska vara trygga med att vi gör allt vi kan för att minska risken för liknande händelser i framtiden.

Eftersom det ändå finns en risk, samt för att minimera risken för enskilda personer, har vård- och omsorgsförvaltningen valt att göra  en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om personuppgiftsincident. Vi rekommenderar alla att vara särskilt uppmärksamma på mail, telefonsamtal eller post från personer eller organisationer du inte känner igen.

Vi informerar alla berörda samarbetspartners löpande.

Inmatade uppgifter under driftstopp

All redigering samt tillägg av data som gjorts i Praktikplatsen.se mellan söndagen den 24 september klockan 04.00 fram till dess att systemet stängdes ner klockan 21.36 är förlorad och finns inte sparad i systemet.

Alla som har gjort ändringar under denna tid måste gå in i systemet på nytt och göra om sina redigeringar/tillägg.

Mer information

Martin Olofsson, säkerhetsstrateg, martin.olofsson@helsingborg.se
Gabi Djordjevic, enhetschef VOF akademi, gabi.djordjevic@helsingborg.se
Camilla Åkerström, dataskyddsombud, dataskyddsombud@helsingborg.se