Resursteamet förbereder sig för att rycka in

Vid fyra tillfällen i april har drygt 60 koordinatorer, undersköterskor och sjuksköterskor genomgått utbildning för att få bättre kompetens kring användning av skyddsutrustning vid vård av coronavirussmittade kunder. Av dessa kommer att några att bli en del av resursteamet (om det mobiliseras) som är en ny hemvårdsgrupp med ansvar att vårda kunder med covid-19.

Isa Zeqiri, Anki Nagy, Kerstin Skornicka och Haris Krslak vid ett av utbildningstillfällena på Träffpunkt Söder.

Under utbildningen har deltagarna bland annat fått fördjupad information om coronavirusets egenskaper, smittspridning, genomgång av rutiner och riktlinjer och en demonstration av skyddsutrustning.

– Vid en större smittspridning inom hemvården kommer ett resursteam bestående av personer som genomgått denna utbildning att organiseras i en ny hemvårdsgrupp med ansvar för smittade kunder. Genom att begränsa antalet personer som är i kontakt med smittade kunder kan vi förhoppningsvis minska risken för smittspridning, säger Eric Semb, verksamhetschef för hemvården.

Kerstin Skornicka, Emma Sääw och Anki Nagy arbetar för fullt med förberedelserna för att resursteamet ska kunna sätta igång sitt arbete. Förutom att packa ihop färdiga kit med skyddsutrustning som förkläden, visir, munskydd och handskar till personalen är det också många logistiska uppgifter som ska lösas.

– Just nu arbetar vi för fullt med förberedelserna för att allt ska fungera när det blir skarpt läge. Vi har säkerställt att det finns bilar och cyklar till personalen, och vi håller på att se över scheman och digitala system för att till exempel ha arbetskort i mobiltelefonen, berättar Anki.

– Jag tycker att vi har kommit långt på den här korta tiden. Det känns bra och vi har koll på läget just nu. Sen får vi lösa eventuella problem som uppstår på vägen, säger Anki.