Rutiner ses över efter stölder på vårdboende

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter återkommande stölder på ett vårdboende.

Ett brett samarbete mellan vårdboende, polis och förvaltning har skapats för att arbeta aktivt med att förhindra stölder på vårdboendet. Verksamheten har tillsatt en arbetsgrupp som ska förbättra säkerheten och skapa dialog med personalen.

Under flera år har personliga ägodelar till både personal och hyresgäster stulits. I september 2021 startade förvaltningen en utredning utifrån sju händelser som uppmärksammats. Utredningen har nu lett till att förvaltningen gör en anmälan till IVO om allvarligt missförhållande.

­– Det är beklagligt att flera av våra kunder och medarbetare blivit utsatta för stöld. Alla som bor och arbetar hos oss ska känna sig trygga. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner kring säkerhet och vi kan hela tiden bli bättre, säger verksamhetschef Sandra Bengtsson.

För att minska risken för nya stölder har arbetsgruppen fått i uppdrag att löpande se över möjliga åtgärder för att öka säkerheten för hyresgäster och medarbetare.

På alla vårdboenden för man nu regelbundet dialoger med personalen och håller repetitionsutbildning i lex Sarah, där det viktigaste är att stölder både lex Sarah-anmäls och polisanmäls omgående.