Rutinerna följdes inte, kund blev liggandes utan hjälp

I mars uppmärksammades det att en hemvårdskund som fallit på eftermiddagen blivit liggande i cirka 17 timmar utan att få hjälp, trots att hemvården hade ett insatsbesök inplanerat samma dag. Nu är utredningen kring händelsen klar och i den är det tydligt att rutinen för hur medarbetare ska agera när en kund inte kan nås inte har följts. Vård- och omsorgsförvaltningen har nu lämnat in utredningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Det som hänt är mycket beklagligt och ska inte kunna hända, säger Eric Semb, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen. Det är viktigt att våra kunder känner sig trygga med vår verksamhet samt att medarbetarna vet var det stöd de behöver i sitt arbete finns och att det är lättillgängligt i akuta lägen.

De aktuella rutinerna för hur hemvårdspersonalen ska agera när en kund inte öppnar finns i Hemvårdsappen som alla medarbetare har tillgång till via sina tjänstemobiler. I och med händelsen har det uppmärksammats att arbetssättet med appen behöver repeteras. Utöver rutinen finns det information i genomförandeplanen för varje kund hur de vill att anhöriga ska kontaktas. För att minska utrymmet för missförstånd och olika tolkningar kommer instruktionerna för hur genomförandeplanen ska fyllas i bli tydligare.