Så här tycker hyresgästerna om måltidsupplevelsen på vårdboendena 2019

Över 400 hyresgäster har svarat på frågor om maten och måltidsupplevelsen på vårdboendena i MatOmsorgs årliga enkätundersökningen. Här är resultatet.

Enligt Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen 2019 tycker 76 procent av de äldre att maten på vård- och omsorgsförvaltningens vårdboenden smakar bra – vilket är högre än genomsnittet i Skåne och Sverige.

Sedan 2015 har MatOmsorg på vård- och omsorgsförvaltningen gjort en egen måltidsundersökning för att ta reda på vad hyresgästerna tycker om måltidsupplevelsen på våra vårdboenden. Under hösten skickades enkäten ut till samtliga vårdboenden, anhörigstödet och korttidsenheten. Resultatet sammanställdes sedan av avdelningen för kvalitet och utveckling.

– Det positiva med MatOmsorgens egen enkät är att det är hyresgästerna själva som svarar på enkäten. Detta skapar en delaktighet och möjlighet att påverka. På så sätt behöver inte verksamheten tro vad hyresgästerna tycker utan vi vet. Då kan MatOmsorgen bli på riktigt, säger verksamhetschef Ingrid Bergh.

Sammanlagt deltog 411 hyresgäster och störst andel deltagare hade vårdboendet Fullriggaren, där svarade hela 96 procent på enkäten.

– En slutsats vi kan dra av den senaste interna måltidsenkäten är att vi har färre svaranden. Det vill vi ändra på till 2020 års enkät genom att ändra tidpunkt för genomförandet av enkäten, exempelvis att vi minskar på svarstiden. Vi vill även att det ska gå att svara på den digitalt för att få en säkrare och enklare sammanställning, säger MatOmsorgs kostchef Jenny Håkansson.

I enkäten fick hyresgästerna, bland annat, svara på frågor om smak och upplevelse vid de olika måltiderna (frukost, lunch och middag) med hjälp av en betygsskala från 1-5 (1 är sämst och 5 bäst). De fick även möjlighet att lämna en kommentar till varje fråga.

På frågan om hur nöjda hyresgästerna är med måltidssituationen som helhet svarade 78 procent att de tycker den är bättre, 18 procent svarade medel och endast 4 procent svarade sämre.

– Årets resultat visar att vi fortfarande behöver arbeta med att höja smakupplevelsen. Vi har redan många åtgärder för att försöka förbättra själva upplevelsen på plats. Vi inom Matomsorg kommer att fokusera på framförallt kvällsmaten, när det gäller smaker, portionsstorlekar och utbud. Vi kommer även hjälpa enheterna att arbeta med måltidssituationen. Framförallt vill vi givetvis fortsätta laga god, näringsriktig och eftertraktade måltider för de vi finns till för – våra kunder, säger Jenny Håkansson.

Resultat måltidsenkäten 2019:

Presentation måltidsenkät 2019 (pdf)