Så tycker Helsingborgs äldre om äldreomsorgen

Helsingborgs vårdboenden har fått ett högre resultat i 2019 års äldreundersökning av Socialstyrelsen än förra året vad gäller bemötande, förtroende för personalen och om det är lätt att få kontakt med personalen. Helsingborgs hemvård fortsätter att hålla samma nivå som förra året.

Varje år får Sveriges äldre möjlighet att tycka till om landets äldreboenden och hemtjänst. Resultatet presenteras i Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?”. Svarsfrekvensen är generellt låg, med 56 % svarande inom vårdboende och 62 % svarande inom hemvård.

I år är 79 % nöjda med stadens vårdboenden, vilket är samma siffra som förra året. De vårdboenden som enligt undersökningen har flest nöjda hyresgäster är kommunalt drivna Kungshult, Lundhagen och Borgvalla men även Vardagas Lussebäcksgården har en stor andel nöjda hyresgäster. Samtidigt finns det några enheter som ligger under rikssnittet.

– De flesta av Helsingborgs vårdboenden ligger över eller i snitt med riket vad gäller nöjda hyresgäster. De kommunalt drivna vårdboendena som enligt undersökningen har lägst antal nöjda hyresgäster är Tuvehagen, Elinebo och Dunkerska huset. Där får vi fortsätta med vårt förbättringsarbete och se över om det behövs ytterligare åtgärder för att öka nöjdheten. Elinebos resultat kan bero på att vårdboendet under det senaste året varit tvunget att åtgärda de fuktskadade golven, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

På frågorna som handlar om förtroende för personalen och om det är lätt att få kontakt med personalen har resultatet förbättrats jämfört med 2018 och hyresgästerna är speciellt nöjda med personalens bemötande. Den genomsnittliga nöjdheten i Helsingborg ligger på 92 %. På det kommunala vårdboendet Kungshult är hela 100 % av hyresgästerna nöjda med bemötandet.

Hemvården i Helsingborg har generellt en stor andel nöjda kunder. De frågor som har flest positiva svar är bland annat bemötande från personalen, att de känner förtroende för personalen och att de i sammantaget är nöjda med sin hemvård.

Utifrån resultatet i Socialstyrelsens undersökning ska nu alla verksamheter analysera sitt resultat och ta fram åtgärdsplaner som bidrar till en ökad nöjdhet. Resultatet ska även förmedlas till hyresgästerna, hemvårdskunderna och deras anhöriga.