Sänggrindar hindrade hyresgäst

En hyresgäst med kognitiv svikt har inte fått hjälp med att komma upp ur sängen när hen har önskat detta. Vård och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på händelsen och gör därför en anmälan om allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Vi beklagar det som hänt, säger Sandra Bengtsson, verksamhetschef vid vård och omsorgsförvaltningen. Det är viktigt att våra hyresgäster själva ska kunna bestämma över sin vardag och känna sig fria att göra det, här har vi brustit i vårt uppdrag.

Förvaltningen har påbörjat en utredning för att ta reda på vad som ligger bakom händelsen. Utredningen kommer också att ta fram vilka åtgärder som behöver göras för att något liknande inte ska kunna inträffa igen.

Utredningen ska vara klar inom två månader.