Sekretessbelagd information upphittad på parkering

En handling innehållandes sekretessuppgifter har upphittats på en parkering. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har valt att göra en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En privatperson hittade en handling från vård- och omsorgsförvaltningen på en parkering. Handlingen visade sig innehålla sekretessbelagd information gällande en kund i hemvården och kan ha tappats i samband med ett hembesök hos kunden.

–  Sekretessbelagd information ska inte kunna komma i händerna på obehöriga och vi utreder därför hur handlingen har kunnat hamna på parkeringen samt hur vi kan förhindra det i framtiden. Vår första åtgärd med anledning av händelsen var att påminna våra medarbetare hur viktigt det är att handlingar rörande enskilda personer alltid transporteras i en stängd väska, säger Eric Semb, verksamhetschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och kommer att komplettera IVO-anmälan när utredningen är slutförd.