SMS med sekretessbelagda uppgifter skickades fel

En medarbetare på ett LSS-boende skickade ett sms med fel bild till en boendes anhörig/god man. Bilden som skickades felaktigt innehöll känsliga och sekretessbelagda uppgifter som kommit obehöriga till del. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I mitten av mars uppmärksammade en anhörig/god man att hen fått fel bild skickad till sig. Av bilden framgick namn och adress samt information om den boendes ekonomiska förhållanden. Bilden skickades i ett sms till fyra personer som är anhöriga/gode män för andra på boendet.

I utredningen framgår att personalen inte uppmärksammade att hen skickade iväg fel bild.

Utredningen visar på brister gällande sekretesskyddade uppgifter som kan innebära en kränkning av den enskildes personliga integritet. Eftersom liknande händelser har inträffat tidigare pågår ett arbete kring informationssäkerhet och hur arbetet med sekretess ska bedrivas.

– Det är givetvis olyckligt att personalen har skickat iväg fel bild. Uppgifter om enskildas personliga förhållanden får inte spridas till obehöriga. Alla bilder i mobiltelefonen är raderade och enhetschefen har haft samtal med berörd personal och gått igenom befintliga rutiner, säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.