Snart öppnar flera nya LSS-boenden och dagliga verksamheter i Helsingborg

Med start under hösten och månaderna som följer öppnar vård- och omsorgsförvaltningen flera nya LSS-boenden och dagliga verksamheter runtom i Helsingborg som riktar sig till personer med LSS-beslut. De har olika inriktningar och nya koncept. Men varför byggs det så mycket just nu? Och vad ska det bli? Det kan omsorgsdirektör Annika svara på tillsammans med enhetscheferna Jill, Lotta och Jessica, som är mitt i arbetet med att starta nytt.

På följande platser byggs det just nu: Västkustvägen i Hasslarp, Nils poppes väg i Allerum, Mörshögsvägen i Mörarp, och Djuramossavägen i Viken. Och planer för att öppna på fler platser håller på att spikas.

Varför byggs det så mycket nytt just nu Annika?

Kvinna med vit skjorta, kort hår och glasögon, ler och tittar in i kameran.

–  Staden har haft målsättningen att bygga två nya LSS-bostäder vartannat år utifrån demografin och invånarnas behov. Men vi har några utmanande år bakom oss där det varit svårt att bygga av olika anledningar, där en är att det varit svårt att hitta tomter och få bygglov. Så anledningen till att det kommer så många boenden nu är egentligen att vi ska hamna i fas, och då blir det mycket som kommer samtidigt, förklarar Annika Andersson, omsorgsdirektör.

–  Vi ser ju att vi har helsingborgare som har beslut och väntar på gruppbostad, så behovet finns. Hittills har det varit svårt att kunna tillgodose det fullt ut. Det handlar både om att invånaren inte ska behöva vänta och att utbudet ska bli bredare. Då kan matchningen med rätt person till rätt boende och med rätt personal bli bättre, säger Annika.

Tre kvinnor står uppradade och tittar in i kameran.

Från vänster: enhetscheferna Jill Fransson, Charlotte Hansson och Jessica Swartling leder förarbetet som ska göras innan de nya verksamheterna kan öppna för helsingborgare.

Jill Fransson är enhetschef för DV Djuramossa som är en ny daglig verksamhet som kommer att öppna för deltagare i december.

Vilken inriktning kommer DV Djuramossa att ha?

– Det ska vara en daglig verksamhet förlagd i en lantlig miljö en bit ifrån stan. Där kommer vi att jobba med att ha aktiviteter både utomhus och inomhus, berättar Jill.

– Utemiljön blir en arena för aktiviteter för deltagare året runt. Vi kommer att försöka följa årstiderna i det vi producerar och ha ett återbrukstänk i verksamheten med någon form av hantverksproduktion, till exempel kopplat till restaurering av gamla möbler.

– Vi har också en tanke om att kunna odla mycket och nyttja vår trädgård som en del av verksamheten, och tillverka saker av det vi odlar, säger Jill.

På vilket sätt möter den nya verksamheten helsingborgarnas behov?

– DV Djuramossas verksamhet är ju för staden helt unik. Det ökar upp valmöjligheterna för våra invånare. Att öppna för närheten till djur och natur. Eftersom verksamheten är så pass stor och fastighetens miljö är uppdelad har vi möjligt att anpassa på ett helt annat vis så att det möter fler behov och önskemål om sysselsättning från deltagarna, säger Jill.

LSS-boenden med nya inriktningar

BoDa Västkustvägen, Nils poppes väg, Mörshögsvägen och BoDa Djuramossa är nya LSS-boenden som kommer att öppna under de kommande månaderna. De nya bostäderna är i uppstarten och planeras för fullt av enhetscheferna Charlotte Hansson och Jessica Swartling.

Hur ser inriktningarna ut på de olika boendena?

– På två av boendena, Djuramossa och Västkustvägen, kommer vi att ha ett nytt koncept som kallas BoDa. Där har deltagarna boende och daglig verksamhet i ett så att allt finns samlat på samma ställe, beläget i lantlig miljö nära djur och natur, berättar Jessica.

Enplanshus med ljust gul fasad och svart tak. Intill finns en grön gräsmatta. Himlen är blå.
Arkitektbild: LSS-boende BoDa Västkustvägen i Hasslarp.

– På Mörshögsvägen kommer vi att ha inriktning mot socialpsykiatri och Nils poppes väg kommer att bli en traditionell gruppbostad, beskriver Lotta.

Vilken skillnad kommer det att göra för helsingborgare?

– Med de här nya inriktningarna har vi en helt ny möjlighet att matcha utifrån helsingborgarnas behov. Det blir mer målgruppsinriktat, vilket höjer kvaliteten för var och en av de boende, säger Lotta.