Sökes: medmänniskor med tid, engagemang och intresse för andra människor


Jasmina Besic hade arbetat några år inom vården när hon valde att vidareutbilda sig inom ekonomi och management. Inriktningen visade sig att sakna något – hon ville jobba mer med människor.

– När jag började här som uppdragshandläggare kände jag att det här är precis rätt kombination med management och möten med människor. Jag trivs verkligen bra med mitt jobb, säger Jasmina.

Som uppdragshandläggare arbetar man med att verkställa beslut genom att matcha uppdragstagare med insatsberättigade kunder. Allt tar sin början i att en person ansöker om insatser enligt LSS, eller som det heter lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS-handläggarna utreder och beslutar om vilket stöd kunden har rätt till. Blir kunden beviljad någon av insatserna – avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson eller stödfamilj – tar Jasmina och hennes kollega vid och ser till att beslutet verkställs.

– Efter att vi fått ett beslut kontaktar vi kunden för att få lite mer information om vad de tänker kring insatsen. Jag har lärt mig att ett ärende som ser ut som en sak på pappret kan se helt annorlunda ut i verkligheten. Någon av de saker vi brukar fråga kunden om är vad de har för intressen – gemensamma intressen brukar vara en bra grund för en framtida relation, säger hon.

Den andra delen i arbetet består i att rekrytera uppdragstagare. Ett vanligt missförstånd när man annonserar efter till exempel en kontaktperson är att sökande tror att det är ett vanligt jobb. Det är det inte. Till skillnad mot ett vanligt jobb är ett uppdrag något man har vid sidan om, ett par timmar då och då, och inget som man vanligtvis kan försörja sig på.

– När vi annonserar efter uppdragstagare letar vi efter medmänniskor med tid, engagemang och intresse för hur andra människor har det. Personen behöver inte ha någon speciell erfarenhet eller utbildning utan det är personlig lämplighet som gäller. Det behövs människor med olika intressen och i alla olika åldrar. Det är inte alltid så lätt att hitta uppdragstagare – jag upplever att människor har mindre ledig tid idag än tidigare, säger Jasmina.

När det finns en tilltänkt uppdragstagare är det dags för en sammanföring – kunden och uppdragstagaren träffas tillsammans med handläggaren. Tillsammans stämmer man av hur och när uppdraget är tänkt att utföras. Därefter går alla hem till sig och känner efter om det känns bra. Efter betänketiden kontaktar uppdragshandläggaren alla parter för att få besked om man vill gå vidare med samarbetet. Säger någon part nej börjar rekryteringen om efter en ny uppdragstagare.

– Det absolut roligaste med arbetet är när man känner att det här blev bra. När någon ringer och berättar om en person som kanske inte har så många vänner och inte kommer ut på så mycket aktiviteter plötsligt gör det. Eller om en person som växer och bli mer självständig och nu istället vågar saker och har något att se fram emot. Framgången ligger i att kunden får sina behov tillgodosedda. Då känns det riktigt bra, avslutar Jasmina.