Som medicinskt ansvariga sjuksköterskor står Gith och Aziza stadigt i krisen

I alla kommuner ska det finnas minst en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar, en så kallad MAS. I Helsingborg är det Gith Nordqvist och Aziza Munke som bemannar denna nyckelroll. Tillsammans har de över 50 års arbetslivserfarenhet inom vården, de flesta från verksamheter inom Helsingborgs stad.

Sedan 2014 arbetar Aziza Munke och Gith Nordqvist som medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Helsingborgs stad.

Rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska består till stor del av kvalitetssäkring och utvecklingsarbete. Gith och Aziza ansvarar bland annat för att rutiner och riktlinjer är uppdaterade, och att avvikelser och läkemedel hanteras på rätt sätt. De träffar också många medarbetare och chefer på olika möten och utbildningar.

Intresset för människor ledde dem till vården

För både Gith och Aziza var det intresset för människor och en vilja att hjälpa andra som ledde dem in på yrket som sjuksköterska.

Gith har arbetat som sjuksköterska och distriktssköterska och har erfarenhet från både privat och kommunal verksamhet. Hon har också hunnit med några år på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett och vidareutbildat sig inom ledarskapsutveckling och demenssjukvård. Sedan 1998 arbetar hon på vård- och omsorgsförvaltningen där hon har provat på flera olika roller, både administrativa och patientnära.

– Jag började som sjuksköterska och samordnare för helgsjuksköterskorna. Efter några år fick jag möjlighet att gå in som medicinskt ansvarig sjuksköterska på halvtid, och sedan 2014 jobbar jag heltid med detta. Jag är tacksam att ha fått prova på olika roller inom samma arbetsplats, det har gett mig bra erfarenhet och kontakter ute i verksamheterna som är till min fördel i rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska, säger Gith.

Aziza och Giths vardag består just nu till stor del av frågor kring coronaviruset.

Aziza utbildade sig till sjuksköterska i vuxen ålder och har sedan vidareutbildat sig inom specialistvård för äldre samt arbetsledning inom vård och omsorg. Efter några år som sjuksköterska på vårdboende, i hemsjukvård och hemrehab inom Helsingborgs stad arbetar hon sedan 2014 som tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska samt som utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Jag har provat på olika roller inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter och känner att jag har hittat rätt som utvecklingsledare. Att kunna kombinera denna roll med den lite mer verksamhetsnära rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska passar mig jättebra eftersom jag får det bästa av två världar, säger Aziza.

Vardagen förändras när krisen kommer

Hur förändras vardagen när en kris i form av coronaviruspandemin vänder upp och ner på tillvaron? Framför allt blir arbetet mer intensivt, menar Gith och Aziza.

– Just nu handlar i princip allt om coronaviruset. Vi svarar på frågor nästan hela tiden, både från medarbetare och anhöriga. Vi uppdaterar också rutiner och riktlinjer oftare, och har mycket kontakt med chefer och medarbetare ute i verksamheterna, säger Aziza.

Förutom sina vanliga arbetsuppgifter har Gith och Aziza fullt upp med att samordna inköp av skyddsutrustning, att se till att beredskapsförråden är påfyllda och att prata med chefer och medarbetare. Aziza sitter också med i krisledningsgruppen som har möte flera gånger i veckan.

På frågan om situationen just nu går att jämföra med något de varit med om tidigare blir svaret ett tydligt nej. Inte ens svininfluensan 2009 går att jämföra med coronaviruspandemin.

– Jag minns när jag stod i en konferenslokal på Maria Park och vaccinerade personal och boende i området. Även om situationen är annorlunda nu känner jag ingen oro eftersom vi har god beredskap och tillräckligt med skyddsutrustning, säger Gith.

Aziza håller med och flikar in:

– Vi jobbar hela tiden med att få tag på skyddsutrustning, och får mycket hjälp av vår administrativa personal och krisledningen. Jag tycker att vi har agerat snabbt. Det här är en unik situation som vi kan lära oss mycket av, säger hon.

Gith och Aziza trivs i rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska. ”Det bästa med jobbet är variationen och att vi får möjlighet att hjälpa till, på flera olika sätt”.

Mötet med människor och problemlösning är det bästa med jobbet

Variationen, problemlösning och att ingen dag är den andra lik, är några av orden Gith och Aziza använder för att beskriva sitt jobb. Något av det bästa med jobbet är mötet med människor, och att få hjälpa till, eller som de båda säger – ibland måste man bara finnas där och lyssna.

– Ibland ringer våra sjuksköterskor och vill prata om ett svårt fall. Då är det viktigt att finnas där, att kunna sätta sig in i sjuksköterskans situation och försöka hitta lösningar tillsammans, säger Aziza.

För att lyckas i jobbet som medicinskt ansvarig sjuksköterska lyfter de fram egenskaper som lyhördhet, ödmjukhet och att våga vara obekväm.

– Det är viktigt att kunna fatta jobbiga beslut, och att stå upp för dem. Samtidigt måste vi vara lyhörda och lyssna på medarbetarna och hjälpa dem att göra rätt genom coachning och stöd, avslutar Gith.