Stölder på LSS-boende anmäls enligt lex Sarah

Vid tre tillfällen har saker och pengar försvunnit från ett LSS-boende. Då stöld är en kränkning mot den personliga tryggheten gör vård- och omsorgsförvaltningen en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om allvarligt missförhållande.

– För oss är detta jätteallvarligt. Våra hyresgäster ska kunna känna sig trygga i sitt boende, säger Marie Strömberg, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Utredningen har inte kunnat identifiera hur stölderna har gått till eller vem som begått brotten. För att undvika att fler stölder sker har verksamheten uppdaterat och repeterat dels säkerhetsrutinerna kring hur hyresgästernas värdesaker ska hanteras och dels rutinerna för hur nycklar ska skötas och nyckelbrickor registreras.

Stölderna har polisanmälts.