Testbäddskoordinatorn Niels: ”Hos oss har företag möjlighet att testa sina idéer”

Sedan ett par månader tillbaka är Niels Bergsten anställd som vård- och omsorgsförvaltningens testbäddskoordinator. Men vad är egentligen en testbädd och hur kan vårt arbete med testbäddar öka livskvaliteten för våra kunder och göra personalens arbete mer effektivt?

När Niels sökte tjänsten som testbäddskoordinator såg han det som en stor fördel och möjlighet att få vara med vid uppstarten av förvaltningens testbädd inom AI-drivna lösningar. AI står för artificiell intelligens som är ett samlingsnamn för datasystem som kan känna av sin omgivning, lära sig och vidta åtgärder.

– Jag gillar att man tänker framtid inom vård och omsorg och siktar framåt. Om Helsingborg vill vara en av Europas främsta städer vad gäller innovation och teknik så behöver vi också vara med i utvecklingen, säger han.

Framtidsprognoser visar att fler kommer att vara i behov av vård och omsorg samtidigt som de som jobbar och betalar skatt blir färre. Samtidigt ökar förväntningarna på kommunen med ännu bättre service och livskvalitet. För att lyckas med denna utmaning behöver vi utveckla mer effektiva arbetssätt och ge utrymme för tester och innovation.

– Det är här våra testbäddar kommer in i bilden. Med hjälp av dem möjliggör vi för företag att i en tidig fas av utvecklingen testa sina idéer inom AI. Testerna sker i verkliga miljöer och med verkliga personer i våra verksamheter, berättar Niels.

Skapar förutsättningar för att testa idéer

Niels arbete handlar till stor del om att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag eller innovatörer att testa sina idéer inom AI. Det kan till exempel vara ett universitet som har ett pågående forskningsprojekt eller ett litet nystartat företag som har en idé inom artificiell intelligens och har kommit så långt att de vill testa idén för att se om den går att vidareutveckla.

– Företaget eller innovatören specificerar vad deras idé handlar om och vad syftet är. Det kan vara en utmaning att besluta om idén är tillräckligt intressant för oss att satsa på. Det är vanligt att företag kontaktar oss för att de vill sälja en färdig lösning, men det är vi inte intresserade av. Vi vill tillsammans med företaget jobba vidare på en lösning, berättar han.

Är idén som presenterats intressant arbetar Niels vidare med att skapa en projektplan tillsammans med företaget eller innovatören.

– Efter att vi har skrivit avtal letar jag fram en lämplig testmiljö där testet pågår under två till sex månader. Testmiljön varierar beroende på vad som ska testas, det kan handla om att skapa tillgång till ett system eller att ta fram relevanta testpersoner, säger han.

För att testbädden ska kunna erbjuda företag och innovatörer att snabbt komma åt relevanta användare är en databas där frivilliga testpersoner ingår under uppbyggnad.

– Dessa testpersoner är till stor hjälp när ett företag på ett säkert sätt vill testa sina tidiga lösningar på verkliga användare. Om företaget väljer att vidareutveckla sin idé kan deras lösningar, produkter och tjänster sedan eventuellt användas i vår verksamhet för underlätta livet för våra kunder och göra personalens arbete mer effektivt, berättar Niels.

Firar gärna efter en tuff utmaning

Niels har en utbildning inom pedagogisk mjukvaruutveckling i bagaget och har tidigare arbetat på IKEA som bland annat testmanager och projektledare samt It-tekniker inom både IKEA och Helsingborgs stad.

– Här får jag stor nytta av mina tidigare erfarenheter eftersom man bör ha bra koll på vad testning innebär – både när det gäller den tekniska delen, men även projektledning, säger han.

Att skapa nätverk både inom vård och omsorg, men även nationellt och internationellt, med andra som utför tester på verkliga användare är en betydande och viktig del i hans uppdrag som testbäddskoordinator.

– Jag var nyligen i kontakt med Karolinska institutet som utför medicinska tester för att få tips och ta del av deras erfarenheter, säger han.

Han beskriver sig själv som envis, tålmodig, lyhörd och strukturerad och trivs som bäst när han kan fira en seger efter att ha löst en riktigt tuff utmaning eller problem.

– En utmaning är att få kollegorna att förstå varför vi driver testbäddsprojekt och varför vi vill utveckla oss inom just artificiell intelligens. En annan utmaning är att få äldre att våga testa våra tjänster, lösningar och produkter eftersom de många gånger är försiktiga med ny teknik. Jag har en idé om att längre fram starta någon form av teknikcafé där våra kunder på till exempel ett vårdboende kan prova på och få hjälp med teknik, säger Niels.

Niels Bergsten trivs i sin roll som testbäddskoordinator. I hans arbete stöter han på många utmaningar och firar gärna när tuffa utmaningar är över, säger han.

Testbäddsprojekt med stor framgång

Niels berättar om ett nyligen avslutat testbäddsprojekt kring avvikelserapporter i förvaltningens dokumentationssystem. Personalen skriver en så kallad avvikelserapport varje gång en incident inträffar i vården, det kan handla om att någon har trillat eller om läkemedel gavs på fel tidpunkt.

– En AI-lösning har möjliggjort att vi kan ta ut en rapport kring vad som händer över tid och som visar om ett problem är återkommande, till exempel att något inträffar upprepade gånger på ett specifikt ställe. Här underlättar tekniken oerhört mycket i vårt fortsatta förbättringsarbete och vi får en överblick som inte tidigare har varit möjlig, säger han.

Bidrar till morgondagens vård och omsorg

En rad företag och innovatörer har redan ansökt om att få vara med i testbädden.

– Det är spännande att vi tillsammans kan ta reda på om deras idéer är redo för att vidareutvecklas. Inom kort kommer vi att testa en app som syftar till att förebygga ångest och depression genom att fånga upp personerna i ett tidigt skede, berättar han.

Niels Bergsten har flera projekt igång. Här arbetar han tillsammans med Joakim Bergqvist på företaget TietoEVRY kring att vidareutveckla Britt-Marie – en robot som ger äldre svar på frågor om till exempel väder, aktiviteter och vad det blir för mat.

Under intervjun återkommer Niels flera gånger till att det är vi tillsammans med företagen och innovatörerna som med hjälp av vår testbädd utvecklar morgondagens vård- och omsorgstjänster.

– Vetskapen om att jag bidrar till att förbättra livskvaliteten för människor som behöver lite extra stöd i vardagen, samtidigt som vi hjälper näringslivet är tillfredsställande, avslutar Niels.

Vill du veta mer? Här kan du läsa mer om testbädden och vad det innebär att vara frivillig testperson.