Testpersoner sökes – lunch, träning och sällskap utlovas i utbyte


Är du intresserad av att se vilken inverkan näringsriktig mat och träning har på din styrka och ditt välmående? Då har vi projektet för dig. Under tolv veckor bjuder vi på inspiration, träning och lunch i en grupp på träffpunkt Sköldenborg. Hälsoeffekter – testa så får vi se!

Vi söker deltagare till en studie där vi ska undersöka vilken effekt näringsriktig mat och träning kan ha på styrka, välmående och fallrisk. Som deltagare kommer du att bli bjuden på lunch två gånger i veckan. Före varje lunch kommer gruppen att träna tillsammans med fokus på balans och styrka samt judoinspirerad falltrygghet. Du kommer även att få genomgå tester både före och efter de tolv veckorna, samt under det följande året, allt för att vi ska kunna mäta eventuell förändring.

För att kunna delta i studien behöver du bo i Helsingborg och vara 70 år eller äldre samt ha fallit eller upplevt försämrad balans vid något tillfälle det senaste året. Det är också viktigt att du kan delta alla veckor studien pågår.

Ditt deltagande i studien underlättas om du har tillgång till en smarttelefon eller surfplatta.

Träffarna kommer att ske på träffpunkt Sköldenborg, Hebsackersgatan 6 i Helsingborg. Studien startar våren 2020. En ny grupp planeras sedan starta varje termin under två års tid. Antalet deltagare är begränsat till 12 personer per grupp.

Studien genomförs av Region Skåne och vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad i samarbete med Svensk Judo och är en del av projektet GoIndependent, som leds av RISE.

Läs mer om studien och anmäl dig på GoIndependents webbplats eller genom att kontakta vårdutvecklare Daniel Smedberg på e-post eller telefon: 0724-65 95 23.

Viktiga datum

  • 31 januari – sista anmälningsdag.
  • 11 februari – informationsträff på träffpunkt Sköldenborg för antagna deltagare.
  • 3 mars – startdatum för första tillfället, därefter fortsatt tisdagar och fredagar
    (utom helgdagar). Slutdatum 22 maj.

Tillfällen för tester bokas in individuellt. Beräknad tidsåtgång är cirka en timme per tillfälle.