Tillsammans skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna


Kvalitet för deltagarna. Just dessa ord återkommer många gånger när Malin Boson beskriver sitt arbete som stödpedagog på en daglig verksamhet. Ett arbete som i stor utsträckning handlar om att utveckla och ta tillvara på individens olika förmågor för att skapa bästa möjliga livskvalitet.

Malin är en glad och driven tjej som har nära till skratt. Trots sina 28 år har hon redan hunnit med en hel del. I gymnasiet gick hon det ekonomiska programmet men intresset för psykologi och människan fick henne att vidareutbilda sig inom socialpsykiatri på yrkeshögskola. Parallellt med studierna arbetade hon inom LSS men efter studierna började hon arbeta inom akutpsykiatrin.

– När jag väl börjat jobba med människor kände jag att jag hamnat helt rätt. Jag är väldigt glad för att jag tog den inriktningen. Sen föredrar jag LSS framför den slutna psykiatrivården. Inom vården kunde det komma en patient ena veckan som sen var borta ett par veckor senare. Du fick aldrig möjlighet att följa utvecklingen efter att de lämnat vården. I LSS-verksamheten får du en annan bekräftelse på det arbete du gör. Du följer deltagaren och deras framsteg under lång tid – vilket känns mer rätt för mig.

Efter att ha arbetat både i Lund och i Laholm arbetar Malin sedan fyra år i Helsingborgs stad.

– Jag började i Helsingborg som kvalitetsledare. Efter cirka ett och ett halvt år gjordes befattningen om till stödpedagog. Uppdragen har många likheter – främst att båda handlar om kvalitet för deltagaren med allt vad det innebär.

Idag arbetar Malin på en daglig verksamhet som ligger i ett villakvarter i stadsdelen Husensjö. Husets utsida skvallrar inget om all den verksamhet som pågår innanför väggarna. Malin har varit med om att bygga upp verksamheten från grunden. Den första tiden arbetade hon direkt i verksamheten men idag arbetar hon utanför. Mycket av hennes arbete handlar om att inspirera och vägleda stödassistenterna i deras deltagaranära arbete.

– Det som gör att jag vill arbeta som stödpedagog är att jag känner att det ger individen så mycket. För mig handlar det om att hela tiden kunna se deltagarnas olika möjligheter och inte fokusera på eventuella svårigheter.

Arbetet innebär många kontakter och samarbete med flera olika funktioner. Det är allt ifrån stödassistenter som man kan möta dagligen till andra professioner i kommun och region och deltagarnas anhöriga. Som stödpedagog behöver du inte kunna allt själv utan kan med fördel dra nytta av andra professioners kunskap. Rollen innebär lite att vara spindeln i nätet och att lyssna av vad personalen säger. Är det så att en deltagare reagerar på något kan det finnas anledning till att reda ut orsaken till reaktionen och upprätta en handlingsplan för att komma till rätta med problemet. Eller så kan det vara aktuellt att införa en ny aktivitet och då behöver man kanske göra en riskbedömning.

– Det absolut roligaste med arbetet är att se deltagarnas utveckling. Att se hur de utvecklas och blir bättre på saker och ting. Det är en bekräftelse på att det man gör är rätt.  Sen är naturligtvis kollegorna en stor del i att jag trivs med mitt arbete. Jag ingår i en arbetsgrupp där vi är väldigt måna om varandra och vi har väldigt roligt tillsammans.

I samband med att Malin släppte det verksamhetsnära arbetet fick hon ytterligare ett uppdrag – boendet på Skaragatan. När det handlar om arbetet på ett boende är det fokus på lite andra saker även om det hela tiden handlar om kvalitet för de boende i detta fall. Förutom det har hon även vidareutbildat sig i det webbaserade arbetsverktyget FUNCA och ska nu föra sina kunskaper vidare och utbilda andra i detta verktyg.

– Helsingborg är en väldigt bra arbetsgivare. Jag tycker att man tar tillvara på medarbetarna på ett bra sätt. Själv har jag en bra och närvarande chef som ser mig, ser vad jag vill göra, hur jag vill utvecklas och stöttar mig i det. Uppskattar också att man satsar på funktionen stödpedagoger i staden. Jag trivs helt enkelt väldigt bra i Helsingborgs stad.

Malin och stödassistenten Linda på Husensjövägen diskuterar en aktivitet för en av deltagarna.