Tipsa oss om felaktiga utbetalningar

Nu kan du tipsa oss direkt om du misstänker att någon får en ersättning hen inte har rätt till. För oss är det viktigt att skattepengarna vi ska fördela används för våra målgrupper. Vi måste på alla sätt förhindra att oseriösa utnyttjar välfärden och här kan du hjälpa till via vår nya e-tjänst.

Vårt uppdrag är bland annat att ge vård, stöd och bostadsanpassningsbidrag till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det gör vi utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varje år gör vi utbetalningar om totalt cirka 543 miljoner kronor till företag och privatpersoner. Men statliga utredningar visar att ca fyra procent av alla utbetalningar hamnar hos personer och företag som inte har rätt till pengarna.

Vi lanserar nu en tipstjänst för felaktiga utbetalningar på helsingborg.se där alla kan gå in och lämna tips vid misstanke om felaktig utbetalning. Det räcker att du som tipsar har en vag misstanke om att en felaktig utbetalning har skett. Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker bidragsbrott. Du som tipsar kan vara anonym.

E-tjänsten tipsa om felaktig utbetalning

– Vi behöver allmänhetens hjälp för att komma tillrätta med den här problematiken. Vi har alla ett gemensamt ansvar att motverka att välfärdssystemet utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Mikael Håkansson Mannsdorff, myndighetschef. Vi tror att den här nya e-tjänsten kan vara en stor hjälp för att effektivisera vårt arbete. För målet är att hjälp och stöd ska ges till de som verkligen behöver det.

Läs mer om vad som gäller om du får för mycket pengar och vår tipstjänst.

Bakgrund

Sedan 1 mars 2022 arbetar vård- och omsorgsförvaltningen systematiskt med att utreda felaktiga utbetalningar inom socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt bostadsanpassning.

Flera statliga utredningar konstaterar att välfärdssystemet är under hård press från diverse oseriösa aktörer. En delegation gjorde under 2007 en djupare analys av 16 trygghetssystem och en översiktlig analys av ytterligare 30 system.

Delegationens bedömning blev att cirka 4 procent av utbetalningarna var fel, vilket motsvarar runt 18–20 miljarder kronor för hela Sverige. För vård och omsorgsförvaltningen blir motsvarande belopp cirka 21,7 miljoner kronor per år.

Med e-tjänsten hoppas vi att antalet felaktiga utbetalningar avsevärt minskar varje år och att vi kan återkräva de skattemedel som betalats ut fel.