Träffa en biståndshandläggare och ställ frågor om hur du ansöker om stöd

Har du frågor om trygghetslarm? Hur man får en plats på ett vårdboende eller vilket stöd du kan få som anhörig? Dessa och flera andra frågor kan du ställa direkt till en biståndshandläggare som under maj månad besöker några av våra träffpunkter.

Våra biståndshandläggare kommer ge information om hemvård, hemservice, vårdboende, samt anhörigstöd så som dagverksamhet, Villa Louise och avlösning i hemmet. De informerar även om trygghetslarm, mobilt trygghetslarm och trygghetskamera.

Du får veta hur du kan gå tillväga för att ansöka om insatser och vad du bör tänka på inför ett eventuellt möte med en  biståndshandläggare.

I listan nedan ser du alla tider och platser då du kan få träffa våra biståndshandläggare på träffpunkterna. Du kan också ladda ner ett pdf-dokument med alla tider (pdf 131 kb) om du vill spara eller skriva ut informationen.

Varmt välkommen!