Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Den 15 juni röstade Riksdagen igenom lagförslaget om att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Detta innebär att det från och med den 1 juli 2023 kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Reyky Diangson är en av alla undersköterskor som jobbar inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Grunden för att få ett bevis är en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Det är Socialstyrelsen som kommer att pröva ansökningar om bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska. Från och med den 1 juli 2023 blir det möjligt att ansöka om beviset.

Varför införs skyddad yrkestitel?

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för att upprätthålla kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. För att säkerställa kompetensen hos undersköterskor har man därför beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel. Genom den skyddade yrkestiteln blir det tydligare vilken kompetens en undersköterska ska ha, vilket ska bidra till trygghet för patienter, kunder och anhöriga, samt underlätta för arbetsgivaren att leda och planera verksamheten.

Vad betyder det för den som är undersköterska idag?

För den som har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska den 1 juli 2023 gäller att hen får fortsätta att använda titeln under 10 år, det vill säga till den 30 juni 2033. Därefter behöver hen ansöka om och beviljas ett bevis för att få fortsätta att använda yrkestiteln. Även den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, från gymnasieskolan eller Komvux, ska under dessa 10 år kunna ansöka och få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.