Vård- och omsorgsförvaltning lex Sarah-anmäler två olika händelser

En händelse handlar om sekretessbelagd information som har skickats fel och den andra händelsen gäller ordinerade vak som inte har utförts korrekt. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har valt att anmäla händelserna enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den första anmälan handlar om att en kund fick hemskickat en annan kunds utredning tillsammans med sitt eget beslut. Den andra kundens utredning innehöll sekretessbelagda uppgifter.

Den andra anmälan handlar om tre hyresgäster på ett vårdboende som under en natt endast har fått sporadisk tillsyn och omvårdnad trots att vak var ordinerat. Händelsen utreds också i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen av förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Båda händelserna bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och beklagar att det har kunnat ske. Vi ska nu utreda händelserna och därefter vidta de åtgärder vi behöver för att förhindra att något liknande sker igen säger Ingrid Nyman, avdelningschef för kvalitet och utveckling.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och så snart utredningarna är färdigställda kommer de att skickas till IVO.