Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler missat larmsamtal

I mars trillade en hemvårdskund i sitt hem och kunde inte komma upp. Hemvårdspersonal larmades, men kom först två timmar senare efter att kunden återigen tryckt på larmknappen. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det inträffade utgör ett allvarligt missförhållande och har därför gjort en lex Sarah-anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

En hemvårdskund med trygghetslarm larmade efter hjälp när hen hade trillat i sitt hem. Larmföretaget svarade att personal var på väg, men när det fortfarande inte hade kommit någon två timmar senare larmade kunden en gång till. Larmföretaget ringde då upp hemvården för att se varför hjälpen dröjde och det visade sig att den larmansvarige i hemvårdsgruppen hade läst fel på larmtelefonen och trodde att det var en annan kund som larmat. Personal var redan på väg till den kunden och därför skickades inte larmet vidare. Så fort misstaget upptäcktes åkte personal till kunden som trillat.

Efter att ha trillat och blivit liggandes på golvet var kunden öm i kroppen och ledsen över att ha fått vänta på hjälp.

– Vi erbjuder våra kunder trygghetslarm så att det ska kunna känna sig trygga i sin bostad, men i det här fallet var det den mänskliga faktorn som gjorde att den larmansvarige såg fel och hemvårdskunden fick vänta oacceptabelt länge på hjälp, säger Eric Semb, verksamhetschef för Helsingborgs stads hemvård.

Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett händelsen och samtalat med alla berörda parter.