Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler misstänkt stöld

En boende på ett LSS-boende har genom en misstänkt stöld förlorat en summa pengar från sitt konto. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på händelsen och har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den 24 augusti 2019 upptäckte personal på ett LSS-boende att en boende förlorat sitt bankkort. Personalen handlade enligt rutin och kontaktade den boendes gode man som uppmärksammande att det i samband med detta försvunnit en summa pengar från kontot. Kortet spärrades och händelsen anmäldes till polisen.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande hur detta har kunnat inträffa och kommer att komplettera IVO-anmälan när utredningen är slutförd. Vård- och omsorgsförvaltningen har ersatt den boende med det förlorade beloppet.