Vårdboendena Pålsjö park och Jordbodalen blir kommunala

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 20 december 2022 att inte göra någon ny upphandling med Vardaga. Det betyder att driften av vårdboendena Pålsjö park och Jordbodalen kommer att drivas av Helsingborgs stad från den 1 december 2023.

Under 2023 kommer förvaltningen att, tillsammans med Vardaga, se till så att övergången blir så smidig som möjligt för både hyresgäster och medarbetare. Vi kommer att göra vårt bästa för att alla ska känna sig delaktiga och informerade om vad som händer. Vi kommer att anordna informationsträffar för hyresgäster, anhöriga och medarbetare.

Vår målsättning är att våra hyresgäster inte ska inte märka någon skillnad utan kan känna sig fortsatt trygga med sin vård och omsorg. Vi kommer att erbjuda alla medarbetare en anställning i Helsingborgs stad.