”Vi vill åstadkomma största möjliga självständighet för våra kunder”

SoL-teamet på vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ge pedagogiskt stöd inom ramen för socialtjänstlagen (SoL). Målet är att teamets kunder ska få en fungerande vardag och bli så självständiga som möjligt. Något man kan uppnå med både små medel och lite större insatser som får kunderna att växa.

En kvinna och en man står och tittar in i kameran.
SoL-teamet består till största delen av stödassistenter och stödpedagoger. Kopplat till dem finns det även en så kallad peer supporter, en medarbetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning. Teamet har också en FACT-samordnare (Flexible Assertive Community Treatment) som fungerar som samordnare mellan psykiatrins och kommunens insatser.

Medarbetarna Magnus Månsson, stödassistent och Gezime Sojeva, stödpedagog, tar emot på La Cours gata 2 som är teamets hemvist. Härifrån åker de ut till kunder i åldrarna 18-65 år i hela kommunen och just nu får drygt hundra personer pedagogiskt stöd i sin vardag.

– Insatserna varierar och kan även förändras över tid. Vissa har vi kontakt med genom att skriva ett antal sms i månaden medan andra får besök av oss varje dag, säger Magnus.

Målet är att hela tiden sträva efter största möjliga självständighet. För att nå dit jobbar SoL-teamet mycket med mål och delmål som kunderna är med och skapar själva.

– Vi vill att våra kunder ska vara delaktiga i sina egna processer. Att de får vara med och bestämma och lösa sina situationer själva. Att jobba med mindre delmål gör att vi inte ställer för höga krav direkt, utan kan ta små steg i taget. Och märker vi att ett mål är för högt satt kan vi backa och anpassa arbetet till kunden, säger Gezime.

En man sitter vid ett skrivbord och en kvinna står bredvid.
Magnus Månsson, stödassistent och Gezime Sojeva, stödpedagog, har ett fint samarbete. Hela tiden med kundens fokus.

Fördelarna med tydliga mål är också att det går att mäta hur insatserna fungerar och får effekt. Många av dem som teamet möter har svår att visualisera och då blir det mer konkret att jobba utifrån mål.

– Det vi vill åstadkomma är största möjliga självständighet för kunden och det är olika för varje individ, säger Magnus.

Arbetar för självständighet

Stödet från SoL-teamet ska ge vingar och fötter till personer som behöver hjälp att komma in i livets rutiner. En person kan behöva hjälp med att på egen hand städa och laga mat. En annan med att bryta isolering och ensamhet. Målet är att stödet ska fasas ut av sig själv. En process som stundom kan vara gripande berättar Magnus som minns tillbaka på ett speciellt tillfälle i sitt yrkesliv.

– Vi hade en kund som vi fick arbeta mycket systematiskt med. Vi fick börja med att bygga ett förtroende med besök från bara mig, men som sedan fungerade bra med hela teamet. Efter en tid såg vi alla att det skett en bra utveckling och vi ville se över det fortsatta stödet tillsammans med kunden, säger Magnus.

När Magnus efter det mötte den aktuella kunden, behövde han aldrig säga något. Magnus berättar att innan han ens hann börja resonera, kom orden från kunden själv; ”
Jag känner att jag är färdig nu. Jag klarar mig fint på egen hand”.

– Det är precis det man vill höra och jag blev både glad och ledsen på samma gång. Glad för att vårt arbete varit framgångsrikt precis så som det ska. Men också lite ledsen över att lämna en person som jag lärt känna och tyckte mycket om.

Vill nå ut till fler

Både Magnus och Gezime berättar med värme om det stöd och den hjälp de kan ge och vill gärna att fler får kännedom om att SoL-teamet finns.

– Vi möter många som inte känner till att vi finns. Det vill vi gärna ändra på. Det finns mycket vi kan bidra till i samhället. Inte minst när det gäller isolering, säger Gezime.

En kvinna står intill en man som sitter ned vi ett skrivbord. De tittar på varandra.
Team-arbete och att sätta tydliga och rimliga mål är viktiga delar i arbetet för att nå så stor självständighet som möjligt för kunden, menar både Gezime och Magnus.

Det händer att teamet ordnar aktiviteter med kunder som vill komma ut och hitta på saker tillsammans. Det har varit ett framgångsrikt sätt att bryta isolering, där kunder i samband med aktiviteter har hittat andra så att de kan ge stöd till varandra.

– Det är en fantastisk känsla att se när personer som från början inte tror så mycket på sig själva, med tiden blir mer öppna och självständiga, säger Gezime.

SoL-teamet är i tjänst under årets alla dagar för att kunna ge kontinuitet och trygghet. Framöver är det tänkt att det digitala stödet ska utvecklas och kanske kunna bli en egen kompletterande insats.

– Ett videosamtal kan vara ett bra och enkelt sätt att ta hand om det psykiska måendet och det ska vi se till att utforska mer, säger Gezime.

En man och en kvinna tittar in i kameran och håller en skylt där det står Utan mål är det svårt att träffa rätt.
”Utan mål är det svårt att träffa rätt” står det på en liten skylt på SoL-teamets kontor. En påminnelse om det viktiga målarbetet.