Vikarie tappade arbetskort med sekretessbelagda uppgifter

På väg tillbaka från ett kundbesök upptäckte en vikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen att hen inte kunde hitta sitt arbetskort med personuppgifter samt insatsbeskrivningar om nio olika kunder. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på händelsen och har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vård- och omsorgspersonal brukar ha sina arbetskort i ett säkert system på sina mobiltelefoner, men då ny personal först måste gå en utbildning i systemet brukar vikarier få sina kort utskrivna. Den här aktuella dagen hade vikarien och en ordinarie personal varit hemma hos en kund och efter utförda insatser uppger vikarien att hen stoppade sitt arbetskort i bakfickan på byxorna, men att det sedan försvann någonstans mellan kundens hem och arbetsplatsen. Trots letande längs med vägen gick kortet inte att hitta.

På kortet stod personuppgifter som namn, adress och telefonnummer till nio kunder samt vilka insatser de behövde hjälp med.

En kund som fanns med på arbetskortet har fått konstiga samtal, men vet inte om dessa samtal började innan eller efter att kortet kom på villovägar och det är därför oklart om det finns ett samband.

– Vi ser det som allvarligt att känsliga och sekretessbelagda uppgifter kan ha kommit i händerna på obehöriga och har nu förbättrat våra rutiner så att utskrivna arbetskort hanteras på ett säkert sätt, säger verksamhetschef Marie Strömberg.