Vinnova-bidrag för omsorgsfull AI i vården

Sedan i höstas arbetar vi med projekt för att stödja utveckling och test av AI-drivna lösningar ute i verksamheterna, med människan i fokus. Nu är det klart att vård- och omsorgsförvaltningen får närmare 1,5 miljoner kronor i bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova till testbäddsprojektet.

AI, maskininlärning och kroppsnära sensorer kommer att innebära en revolution inom vården. Runt om i världen ser vi exempel på hur sjukdomar och hälsorisker kan identifieras och förebyggas innan de bryter ut. AI står för artificiell intelligens och är ett samlingsnamn för datasystem som kan känna av sin omgivning, lära sig och vidta åtgärder.

– Det är viktigt att vi följer med i utvecklingen av AI för att hitta och möjliggöra tjänster som kan underlätta och förbättra livet för våra kunder och medarbetare. Vinnovas bidrag betyder att vi i samarbete med leverantörer, tillverkare av sensorer och AI-utvecklare har ännu bättre förutsättningar att tillsammans utveckla morgondagens vård- och omsorgstjänster, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen.

Testbädd för tidiga lösningar

Genom vår testbädd erbjuder vi företag en möjlighet att snabbt och effektivt testa tidiga lösningar tillsammans med människor inom vård och omsorg. Det gör vi genom att bygga upp en databas av frivilliga testpersoner.

– Det är väldigt roligt att få ett kvitto på att vi är på rätt spår. Möjligheten att tidigt kunna testa sina lösningar på ett säkert sätt är helt enkelt viktigt och efterfrågat. På det viset hjälper vi näringslivet på samma gång som vi främjar utvecklingen av värdefulla lösningar i vården. Pengarna kommer bland annat användas till att sätta upp expertgrupper som kan bedöma och säkra att de lösningar som vi vill testa uppfyller höga krav på bland annat etik, informationssäkerhet och att de främjar inkludering och jämställdhet, säger Johan Müllern-Aspegren, innovationsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vinnovas motivering

Vinnova godkände vår ansökan med följande motivering:

”Ansökan bedöms i konkurrens med andra ha goda möjligheter att skapa förutsättningar för långsiktiga möjligheter att testa lösningar på samhällsutmaningar i linje med de globala målen i Agenda 2030. Ansökan bedöms vidare i hög grad bidra till ökad jämställdhet, att adressera en tydlig målgrupp samt vara väl uppkopplad mot relevanta aktörer i innovationssystemet”.

På innovationsportalen kan du läsa mer om projektet Omsorgsfull AI inom vården och andra innovationsinitiativ.