Elma och Ismail är två av hemvårdens eldsjälar

Som koordinator i hemvården är Elma spindeln i nätet. Hon möter upp hemvårdens nya kunder och planerar personalens besök så att kunden i största möjliga mån ska få sin dagliga hjälp från samma personer. Undersköterskan Ismail är sedan en av medarbetarna som åker hem till kunderna och hjälper dem med alltifrån personlig omvårdnad till medicinutdelning.

Vid en jämförelse av landets hemvård under en fjortondagarsperiod 2017 var Helsingborg bäst på kontinuitet, det vill säga att hemvårdskunderna får hjälp av samma personer istället för att möta ett nytt ansikte vid varje hemvårdsbesök. En som arbetar aktivt för att Helsingborgs hemvård ska ha fortsatt hög kontinuitet är Elma Ibrahimi. Hon arbetade tidigare som undersköterska inom det hemvårdsområde som kallas nord 2, men är numera en av områdets koordinatorer. Med start tidig morgon löper Elmas arbetsdag på med att planera vilken hemvårdspersonal som ska hem till vilken kund, se till att få in personal för de som blivit sjuka, vara med när kundernas vård planeras och delta i möten med områdets sjukvårdspersonal och med hemvårdsledningen.

– Det blir mycket information om statistik. Det är viktigt att vi hela tiden tänker på att ekonomin ska vara i balans, men det påverkar inte mitt arbete så mycket. Vi ska inte boka in personal i onödan, men behövs det är det självklart att vi ordnar det, säger Elma.

Parkort ger färre nya ansikten

Hemvårdens undersköterskor arbetar av naturliga skäl inte dygnet runt och därför är det omöjligt att se till att en hemvårdskund med flera insatser per dag får möta samma sköterska varje gång, men med hjälp av så kallade parkort försöker Elma och de andra koordinatorerna att hålla nere antalet personer som hjälper samma kund.

– Det är ett arbetskort där två undersköterskor åker hem till samma kunder. Sköterskornas scheman är anpassade så att när den ena är ledig jobbar den andra, berättar Elma.

När någon har semester eller är sjuk försöker koordinatorn i första hand se till att kunden får besök av personal som har ansvar för kunderna i närliggande områden. På så sätt kan kunderna börja känna igen även den tillfälliga personalen.

Undersköterskan Ismail Nuhiu hjälper hemvårdskunder i Ringstorp och Pålsjö.

– För det mesta är vi samma två personer som kommer hem till kunderna i de områdena. Jag tror att de känner sig trygga när de ser att det är samma personal som kommer hem till dem. Jag lär känna dem och de lär känna mig, säger Ismail.

– När undersköterskan inte behöver åka hem till många olika kunder blir den tryggare i sitt jobb och vet vad som ska göras. Det blir även lättare att se om en kunds hälsotillstånd förändras, säger Elma.

Jobb som känns bra

Varken Elma eller Ismail tänkte inledningsvis att de skulle utbilda sig till undersköterskor och jobba inom hemvården. Elma började visserligen på omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, men hoppade snart av för att istället studera till att bli frisör. Ismail å andra sidan arbetade med ekonomi, men blev tipsad av sin fru att jobb inom vården skulle passa honom.

– Jag har alltid varit en person som vill hjälpa de som har behov av hjälp. Efter jobbet här går jag hem och känner att jag verkligen har hjälpt människor. Det är en bra känsla, säger Ismail.

Just känslan av att få gör en god gärning var det som också fick Elma att överge tankarna på att bli frisör. Medan hon studerade arbetade hon extra inom hemvården.

– Jag trivdes så bra och tyckte om kontakten med människorna. Det händer hela tiden något. Det tyckte jag om och då fastnade jag här, berättar Elma. Frisörutbildningen har hon dessutom haft nytta av när hon åkt hem till kunder som velat få håret rullat och fönat.

Varken Elma eller Ismail hade planerat att arbete inom äldreomsorgen, men nu har de svårt att tänka sig göra något annat.
Avbryt
Du behöver logga in för att kunna lämna en kommentar.