Nationell nätverksträff för hälsofrämjande arbete


Enheten för förebyggande arbete på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg stod i år som värd för nätverksträffen för förebyggande och hälsofrämjande arbete för seniorer. Deltagarna fick lyssna på intressanta föreläsningar, spåna om framtidens lösningar och själva dela med sig av sina goda exempel.

Det startade för mer än 10 år sedan med ett nätverk om förebyggande hembesök. Genom åren har detta utvecklats till en årlig nationell konferens som fångar hela bredden av det hälsofrämjande arbetet som görs för seniorer. I år kom närmare 100 deltagare till Helsingborg för att träffas, nätverka och inspireras. På programmet fanns allt från föreläsningar om lyckade insatser och hur man skapar smarta hem till hälsoprojekt om äldres fysiska balans och en digital tjänst för att stödja anhöriga till personer med demenssjukdom.

Spindeln i nätet

Som spindeln i nätet hittar vi utvecklaren Git Sandström. Hon har tillsammans med en grupp medarbetare ägnat nästan ett år åt att förbereda nätverkskonferensen. De valde att se sig om efter resurser inom Helsingborg stad.

– Här på konferensen finns flera av Helsingborgs förvaltningar representerade som alla jobbar med hälsofrämjande insatser på sitt sätt. Vi har tagit tillvara på resurserna som finns inom staden och det är skoj, säger Git.

Årets event i Helsingborg var en kombination av nätverksträff och konferens som bjöd på en lättsam mix av föreläsningar och möjlighet att träffas för att få lärdom av varandra.

– Man kan ju inte vara bra på allting själv. Vi behöver ge och ta av varandra, menar Git Sandström.

Med uppdrag att göra gott för invånarna

Under den första eftermiddagen kunde deltagarna röra sig mellan olika temarum med bland annat presentationer av smarta lösningar, föredrag och nätverksspel. Från Västerås stad kom seniorguiderna Jessica Leijon Hjelm och Linda Bodin. De var båda mycket nöjda. På frågan vad de tar med sig hem från konferensen svarar Linda Bodin:

– Jag är positivt inspirerad och tar främst med mig att våga tänka mer visionärt och utanför boxen.

Hennes kollega Jessica Leijon Hjelm reflekterar vidare:

– Jag tar med mig goda exempel från flera av Sveriges kommuner. Vi har ju alla samma uppdrag, att göra gott för invånarna, men vi gör det på olika sätt.

Tillsammans tittar Jessica och Linda på en surfplatta som presenterar hur man kan tänka kring visningsmiljöer.

– Vi har visningsmiljöer i Västerås men inga i digital form som vi fick idén till här. Vi behöver bli mer digitala för att nå ut till fler så det var intressant, säger Jessica Leijon Hjelm.

Inför nätverkskonferensen skapades hashtaggen #ViFörebygger med tillhörande hemsida. På denna webbplats finns material från nätverkskonferensen tillgängligt.

Git Sandström, utvecklare på enheten för förebyggande arbete på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Seniorguiderna Jessica Leijon Hjelm och Linda Bodin från Västerås stad tittar på en surfplatta med visningsmiljöer.

Digitala verktyg blir allt vanligare i hälsoarbetet för seniorer.

Entreprenör Gustaf Cavalli berättar om Demenslotsen, en tjänst som ska lotsa och stödja anhöriga till personer med demenssjukdom. Nina Karlsson, väntjänstsamordnare, Kristina Cavetoft enhetschef på etablering och folkhälsa och anhörigkonsulent Lena Persson från Hörby kommun lyssnade intresserat.

Annika Friberg arbetsterapeut och Anette Andersson fysioterapeut från Helsingborg stad engagerade deltagarna med projektet ”Balansera mera”. Ett projekt initierat av Socialstyrelsen som ska sätta fokus på balansträning för seniorer. Hälsopedagogen Lina Bergström från Borås fick testa sin egen balans på ett av redskapen.

Här sitter Jolin Sewén från Borås stad tillsammans med Eva Johansson och Malin Sjöberg från Eskilstuna kommun och spelar spel. Det gäller att slå tärningen och sedan vandra genom rummen: ensamhet, tillsammans, hälsa och framtid. Ett kul sätt att nätverka och få nya hälsofrämjande idéer.