Nya dagliga verksamheter ger bättre individuell sysselsättning

Nya dagliga verksamheter kommer att starta inom kort, bland annat DV Djuramossa och DV Blidögatan. Det gör det möjligt för deltagare att få en ännu mer individuellt anpassad insats inom daglig verksamhet. De nya verksamheterna gör det också möjligt för förvaltningen att lämna lokaler på Bollbrogatan som inte uppfyller verksamhetens behov.

– Vi ser det som en stor möjlighet att vi nu kan erbjuda våra deltagare en plats i en mer individuellt anpassad miljö, säger Sara Månsson, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen. Att vi lämnar Bollbrogatans lokaler är nödvändigt då de varken är lämpliga eller anpassade för målgruppen.

De förbättringar av lokalerna på Bollbrogatan som skulle vara nödvändiga för att kunna fortsätta driva daglig verksamhet där är inte genomförbara. Bland annat gör den öppna planlösningen mellan våningsplanen det inte går att installera ljuddämpande material, lokalerna har inte tillräckligt många anpassade toaletter, det är flera våningsplan med många trappor och hala golv. Allt som allt är den fysiska miljön inte funktionsduglig för verksamheten och de många förändringarna som skulle behövas är inte ekonomiskt försvarbara.

Bollbrogatans lokaler kommer att användas till dess att samtliga deltagare har fått en ny placering på annan daglig verksamhet. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas en ny arbetsplats och vi kommer att ha dialog med Kommunal om hur det ska gå till.

Läs mer om våra nya LSS-verksamheter.