Ulrika sökte ett spännande och utmanande jobb – fann HAB-teamet


Efter att ha jobbat som sjuksköterska på lasarettet i 15 år kände Ulrika Sjunnesson att det var dags för något nytt. Hon visste knappt vad habilitering var, men lockades att söka jobb på Helsingborgs habiliteringsteam. Ett jobb som innebar en utmaning att i team arbeta för att ge personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar en så bra vardag som möjligt.

Habiliteringsteamet, också kallat HAB-teamet, består av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillsammans arbetar med att stärka det friska hos personer med olika former av funktionsnedsättning.

– Jag har lärt mig jättemycket sedan jag började jobba här. Jag får en så nära inblick i de andra yrkesrollerna. Utifrån våra olika professioner arbetar vi i team för att se till hela människan och vad som behövs för en positiv utveckling. På sjukhuset plockar man ut en bit och behandlar den medan vi ser till helheten, säger Ulrika.

LSS och socialpsykiatrin

En vanlig dag blir det mycket bilkörande till patienterna som kan bo i egen bostad, i en LSS-bostad eller på ett socialpsykiatriboende. Ulrika lägger om sår, tar blodprover och göra andra typiska uppgifter för en sjuksköterska, men hon handleder också personalen ute på boendena.

– Jag hjälper dem att tänka utifrån sin profession och se till helheten. Hur mat, sömn, mediciner och aktiviteter kan hjälpa personalen att nässla sig runt en persons beteende som inte är så bra, berättar Ulrika.

Stöd från kollegorna

På eftermiddagarna är det ofta möten där teamen bland annat använder bedömningsverktyget FUNCA. De gör då en gemensam bedömning av en persons mående och om den får sina grundläggande behov tillgodosedda. Utifrån resultatet beslutar teamet om insatser som ger individen ett tryggare och mer självständigt liv.

– Det är en komplex grupp av individer som vi jobbar med, men samtidigt som det kan vara utmanande är det också spännande och jag får så mycket stöd från kollegorna i teamet, säger Ulrika.

HAB-teamets medarbetare jobbar dagtid måndag-fredag vilket gör att de ibland väljer att avsluta veckan tillsammans med en afterwork.

– Vi är i väldigt blandade åldrar, men gillar att umgås tillsammans och har mycket kul ihop både på och utanför arbetet.

Ulrika planerar sin egen arbetsdag och trivs med att jobbet i HAB-teamet innebär omväxlande arbetsuppgifter och möten med människor som har olika behov och förutsättningar.
Medicinhantering och även delegering av medicinutdelning är några av Ulrikas arbetsuppgifter. Till skillnad ifrån rehabilitering, där arbetet utgår från att personen ska återgå till ett tillstånd som har varit, så handlar habilitering om att personen ska utvecklas och gå framåt.