Boende för dig med en funktionsnedsättning

Vi erbjuder olika former av boende till dig som är helsingborgare och i behov av boende med särskild service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bor du på ett av våra LSS-boenden har du vid behov tillgång till vår personal dygnet runt.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har bostäder där du kan bo en längre tid, men vi erbjuder även korttidsboende för barn och ungdomar.

Grupp- och servicebostäder

Du som är vuxen och har en funktionsnedsättning kan antingen få bo i en av våra gruppbostäder där personalen alltid finns nära tillhands och du och de andra hyresgästerna har ett samlingsrum där ni kan umgås. Eller kan du bo i en av våra servicebostäder där du lever mer självständigt, men fortfarande har möjlighet att få hjälp från personalen dygnet runt. Läs mer här.

Boende för barn och unga

På Tellusgatan i Ödåkra ligger vårt boende för barn och ungdomar som behöver ett permanent boende med särskild service. Vi har även tre korttidsboenden där barn och unga kan vistas under en kortare tid för att få ett miljöbyte och möjlighet att umgås med andra barn som har funktionsnedsättningar.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du har behov av att flytta till en bostad med särskild service kan du kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 som förmedlar kontakt till en LSS-handläggare. Du kan läsa mer om hur du ansöker på helsingborg.se. Klicka på den boendekategori det gäller.