Digitala hjälpmedel

För att öka din självständighet och ge dig hög livskvalitet använder våra medarbetare sig av flera olika digitala hjälpmedel. Det kan handla om program som skapar anpassade scheman eller sms-funktioner som skickar praktiska påminnelser till dig.

Ibland kan våra medarbetare behöva hjälp när de kommunicerar med dig eller dina kamrater inom vår LSS-verksamhet. Vi använder då olika sorters kommunikationshjälpmedel varav flera är digitala. Vi har till exempel sett att det ibland är lättare att kommunicera med bilder än med ord och då finns det speciella appar som hjälper oss med bilddatabaser.

På några av våra dagliga verksamheter använder vi oss av aktivitetsappar som du kan ha kul med genom att para ihop saker, skapa ljud eller lösa korsord.