Personlig assistans


Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig som har omfattande funktionsnedsättning och bor hemma. Din personliga assistent stödjer dig med sådant du skulle gjort själv om funktionsnedsättningen inte funnits. Det kan vara att bistå dig i att kommunicera, handla, arbeta, delta i fritidsaktiviteter, sköta hygienen, äta och ta hand ditt hem.

Precis som namnet antyder är de personliga assistenterna knutna till dig som person så att ni lär känna varandra och så att de kan bistå dig på bästa sätt. Den personliga assistenten är tillsammans med dig där du har behov av stöd. Det kan röra sig om några timmar under dagen eller hela dygnet.

God livskvalitet

Genom att erbjuda dig hjälp från en personlig assistent ger vi dig ett individuellt anpassat stöd där assistenten arbetar utifrån dina önskemål och behov. Vår personliga assistans fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska få en god livskvalitet med trivsel, personlig utveckling och självständighet varje dag.

Vi planerar med dig

Vi arbetar för att utveckla, förändra och skapa livsstrategier för att du ska kunna hantera din vardag på ett bra och konstruktivt sätt. Här är genomförandeplanen viktig. Det är ett dokument som vi tar fram tillsammans när vi börjar samarbeta med dig. I genomförandeplanen skriver vi ned vad som är viktigt för dig och hur vi ska arbeta för att möta dina behov på bästa sätt. Planen uppdateras sedan vid behov eller minst en gång varje halvår.

På helsingborg.se kan du läsa mer om personlig assistans och hur du ansöker