Aktiviteter och fritid


De flesta av oss mår bra av att ha en meningsfull fritid, men när du har en funktionsnedsättning kan du ibland känna dig hindrad från att delta i vissa aktiviteter. Det vill vi råda bot på!

Helsingborgs stad har en bred fritidsverksamhet för dig som har stöd inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du går i skolan kan du efter vårterminen det år du fyller 13 år ha rätt till att delta i någon av våra fritidsverksamheter.

För dig som är 18 år eller äldre arrangerar Fritid och kultur LSS en mängd roliga aktiviteter där du själv kan välja vilka du vill vara med på.

Kamratkort och kulturkort

Om du har någon form av stöd inom LSS och bor i Helsingborg eller Bjuv, har du rätt att få kamratkortet. Det gör att du kan ta med dig en kamrat utan extra kostnad till aktiviteter inom föreningar eller företag som har anslutit sig till kortet. Det kan vara ett bra och roligt sätt att prova nya aktiviteter när ni är två som delar på upplevelsen.

På helsingborg.se kan du läsa mer om kamratkortet och beställa ett.

Inom flera av våra verksamheter har vi dessutom tillgång till stadens kulturkort vilket gör att vi kan ta del av stora delar av stadens kulturutbud. Med kortet kan du och vår personal till exempel gå på Sofiero, Fredriksdal och Dunkers kulturhus. Prata gärna med personalen om vad som gäller inom din verksamhet.

Kontaktperson och ledsagare

Du som har funktionsnedsättning och bor i Helsingborgs stad kan få beviljat att en kontaktperson eller ledsagare gör dig sällskap på fritiden. En ledsagare följer med dig och finns som ett stöd vid olika aktiviteter utanför hemmet och när du umgås med vänner. Har du istället en kontaktperson så fungerar denna som en vän som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig.

Läs mer om kontaktperson och hur du ansöker på helsingborg.se
Du kan också läsa mer om ledsagning på helsingborg.se