Fritids för dig året du fyller 13 år


Efter skolan kan det vara skönt att ta det lugnt eller hitta på något roligt tillsammans med kompisar. Efter vårterminen det år du fyller 13 år kan du delta i våra fritidsverksamheter Furutorp tillsyn eller Stattenas tillsyn.

Fritidsverksamheterna är öppna efter skoldagen och när det är skollov. När du ska börja hos oss träffas vi för att prata om vad du vill göra och vad du tycker är roligt, så att vi lär känna varandra och kan erbjuda aktiviteter som passar dig. När du är på fritidsverksamheten har du alltid någon vuxen i närheten.

Efter skolan och på loven

Furutorp tillsyn och Stattenas tillsyn vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och behöver tillsyn eller stöd efter skoldagen eller under skolloven. Du kan börja hos oss efter vårterminen det år du fyller 13 år.

Vi använder både orden fritidsverksamhet och korttidstillsyn. De båda orden betyder samma sak, nämligen att du är hos oss när du är ledig från skolan.