Boende för vuxna

Helsingborgs stad har två boendeformer som är anpassade för vuxna med funktionsnedsättning: gruppbostad och servicebostad. Målet med bostäderna är att du ska kunna leva och bo precis som alla andra.

Här kan du läsa mer om vilka gruppbostäder och servicebostäder vård- och omsorgsförvaltningen har i sin verksamhet.