Lex Sarah-anmäler kränkande fotografering

Idag, måndagen den 24 september, har vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att det framkommit uppgifter om att en vikarie har tagit kränkande fotografier av en hyresgäst på ett vårdboende.

I slutet av juli tog en sommarvikarie på ett vårdboende två fotografier av en boende varav det ena visade den boendes ansikte och kropp samt dennes avföring i ett inkontinensskydd. En ordinarie undersköterska var med vid fotograferingen, men stoppade inte vikarien.

Enligt vikarien togs fotografierna då hen ansåg att det var så stor mängd avföring att hen misstänkte att kollegorna på dagpasset inte hade bytt inkontinensskydd som de skulle. Hyresgästen ska, enligt de närvarande, ha varit trött och inte medveten om fotograferingen. Bilderna visades dagen därpå för en ur personalgruppen.

Efter att ha fått kännedom om avsikten bakom fotograferingen undersökte enhetschefen om dagpassets personal hade brustit i byte av inkontinensskydd, men fann inga belägg för att så skulle ha skett.

Även om vikarien inte hade som syfte att kränka hyresgästen anser vård- och omsorgsförvaltningen att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

– Vikarien ville inte på något sätt kränka den boende, men det är aldrig okej att fotografera våra hyresgäster utan deras samtycke och speciellt inte i en sådan här situation, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef.

Enhetschefen har haft samtal med den inblandade personalen om att det inte är tillåtet att fotografera hyresgäster utan deras samtycke. För att förhindra att något liknande händer igen kommer personalgruppen bland annat få utbildning och information om verksamhetens värdegrund, Helsingborgs stads servicepolicy och GDPR. De ska även ha samtal kring etik och bemötande av hyresgästerna på vårdboendet.

Helsingborgs stad och vård- och omsorgsförvaltningen har nolltolerans mot kränkningar och ser det som positivt att enhetschefen har rapporterat händelsen enligt lex Sarah efter att det blev känt om personalens kränkning mot hyresgästen.

– Lex Sarah och lex Maria är ett viktigt verktyg i förvaltningens kvalitetsarbete. Genom att synliggöra brister blir det lättare för oss att åtgärda dem och se till att inget liknande händer i framtiden, säger Ingrid Bergh.

Avbryt
Du behöver logga in för att kunna lämna en kommentar.