Vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för alla stadens LSS-boenden

Kommunfullmäktige har beslutat att den myndighetsutövning enligt LSS och de LSS-boenden som socialnämnden idag driver ska gå över till vård- och omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Vård- och omsorgsnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med socialnämnden utreda möjligheten att samla stadens LSS-verksamheter under en nämnd. Utrednings som är gjord visar på att det är möjligt att samla verksamheten under en nämnd och att vård- och omsorgsnämnden är bäst lämpad för detta.  Vård- och omsorg har idag redan cirka 85 % av boendeplatserna, har flera LSS-handläggare och står redan idag för de habiliterings- och HSL-insatser som de boende på socialnämndens LSS-boende får.

Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen kommer nu att samarbeta för att övergången ska se på bästa tänkbara sätt. Berörda kommer att få mer information längre fram.

Här hittar du vård- och omsorgsnämndens utredning i ärendet.
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen – omorganisering av stadens LSS-verksamhet

Avbryt
Du behöver logga in för att kunna lämna en kommentar.