Senior

Du som är senior ska kunna leva ett aktivt liv. I Helsingborgs stad vill vi ge dig möjlighet att välja utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vård och omsorg i Helsingborg kan hjälpa dig med bland annat hemtjänst, boende, aktiviteter, olika typer av hjälpmedel samt stöd till anhöriga.