Stöd i hemmet

De flesta människor vill bo hemma och klara sig själva så länge det går. I Helsingborg kan du ansöka om olika sorters stöd och hjälp i ditt hem, beroende på just ditt personliga behov.