Hemvård

Om du behöver stöd med din personliga omvårdnad kan du ansöka om att få omsorg i hemmet. Det är en personalgrupp i ditt bostadsområde som utför omsorgsinsatserna. Personalen är tillgänglig dygnet runt.

Detta kan du få hjälp med:

 • stöd med den personliga hygienen
 • stöd till aktiviteter av olika slag
 • stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
 • tillsynsbesök under dygnet
 • du kan även få nattlig tillsyn via en trygghetskamera. Läs mer om trygghetskamera.

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas hemma, både under en kortare eller längre period. Du kan bland annat få hjälp med:

 • läkemedelshantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • rehabilitering
 • habilitering
 • vård i livets slutskede