Trygghet – larm och kamera

Trygghetslarm och trygghetskamera är tjänster som du kan ha för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din vardag.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. För att få trygghetslarmet installerat krävs att du överlämnar nycklar till din bostad och tillåter att ett digitalt lås installeras, så att hemvården kan komma in om du larmar. Observera att du inte kommer i direktkontakt med SOS Alarm (112) när du använder trygghetslarmet. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad.

Mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm fungerar utanför din bostad i din närmiljö, till exempel i en gemensam tvättstuga, ett soprum, ute på gården eller i en trädgård. Det är hemvården som kommer och hjälper dig.

Tillsyn via trygghetskamera

Tillsyn via trygghetskamera är till för dig som behöver tillsyn på natten. Kameran är aktiv endast när tillsyn ska utföras enligt ditt biståndsbeslut. När kameran är igång är den riktad emot dig. Övrig tid när kameran är stängd är den riktad uppåt. Kameran spelar inte in och sparar inte något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.