I livets slutskede

När det inte längre finns botande behandling kan palliativ vård och omsorg vara till stöd, både för dig som är sjuk och för dina anhöriga. Palliativ vård kan ges redan tidigt i sjukdomsskedet och inte bara i livets slutskede.

Målet med palliativ vård är att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt. Den palliativa vården utgår från en helhetssyn på människan. Genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för vårdtagaren och anhöriga.

Den palliativa vården är en del av vård- och omsorgsarbetet. Om du bor hemma och har stöd av hemsjukvården, om du är på en korttidsplats eller bor på något av våra boenden så är det teamet runt dig som planerar den fortsatta vården, tillsammans med läkare, dig och dina anhöriga.

Du och dina anhöriga får vara med och uttrycka era önskemål om hur och var du vill tillbringa din tid. Personalen är bra rustad för att vårda även de svårast sjuka i sin hemmiljö. Och även att ge stöd till anhöriga, både under sjukdomstiden och efter dödsfallet.