Kultur, aktiviteter och träffa andra


Vi arbetar för att Helsingborgs seniorer ska hitta något intressant och meningsfullt att göra. Det kan vara allt från att sjunga i kör på ett vårdboende, umgås på en träffpunkt eller gympa tillsammans på fritiden.

Träffpunkter

Vad vore livet utan gemenskap med andra? Till stadens träffpunkter är du och alla andra helsingborgare välkomna. Varje träffpunkt har sin egen profil. Kortspel, föreläsningar, utflykter eller bara ta en god fika – du väljer själv.

Helsingborgs stad har drygt ett dussin olika träffpunkter som det är gratis att gå till. Här kan du läsa mer om dem och ta del av deras aktivitetsprogram.

Dagverksamhet

Dagverksamheter finns till dig som bor hemma och som av olika skäl inte kan vara lika aktiv som tidigare. Genom dagverksamhet får du en vardagsnära träning som ger dig möjlighet att fortsätta vara självständig och bo kvar i ditt hem. I Helsingborg stad finns det dagverksamheter med olika inriktningar beroende på ditt behov.

Att ha något meningsfullt att göra och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen. Här kan du göra det som du är intresserad av och träffa andra i en liknande situation, som du kan dela dina tankar och funderingar med. Du kan delta oavsett om du nyligen har fått en demensdiagnos eller om du har haft sjukdomen under en längre tid. Verksamheten utgår från dina individuella behov.

Personalen du möter har kunskap och utbildning i de olika demenssjukdomarna. För din trygghet finns ett team som består av undersköterska, äldrepedagog, arbetsterapeut, sjuksköterska och enhetschef.

Vill du se bilder från våra dagverksamheter så hittar du oss på Instagram där vi heter @dagverksamheterhelsingborg

På helsingborg.se kan du läsa mer om de olika dagverksamheterna.

Vårdboende

På våra vårdboenden har vi aktiviteter där du som hyresgäst kan delta i den utsträckning du själv vill och har möjlighet till. Vi har både regelbundna och mer säsongsbetonade aktiviteter som passar för de olika årstiderna. En del av aktiviteterna är på boendet och andra sker inom stadens verksamheter, som teater eller utställningar. Dessutom har vi minibussar som våra verksamheter kan använda för utflykter.

Flera av våra boenden anordnar gemensamma aktiviteter och festligheter med olika teman, som pubkväll, teater eller körsång. På så vis får du som hyresgäst möjlighet att träffa och lära känna andra seniorer på ett trevligt sätt. Dina anhörig kan också vara med på en hel del av våra aktiviteter.

Om du bor på något av våra boenden kan du vara med och påverka vilka gemensamma aktiviteter du vill att vi ska ha. Prata med personalen på just ditt boende om du har några särskilda önskemål. Vi har även individuella aktiviteter utifrån varje kunds önskemål.

Här kan du läsa mer och se bilder från de olika vårdboendena