Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Helsingborgs stad. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Vård och omsorg i Helsingborg kan hjälpa till med bland annat olika former av boende, daglig verksamhet, aktiviteter och smart teknik som underlättar din vardag.