Så jobbar vi med innovation

2035 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. För att nå dit behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. På vård- och omsorgsförvaltningen handlar innovation om att hitta nya arbetssätt och metoder för att skapa livskvalitet i vardagen. Alltid med människan i centrum.

Trots att många av våra yrkesroller är traditionella är det viktigt att våga tänka nytt och gå utanför boxen. För oss handlar innovation alltid om att människan ska stå i centrum. Längs vägen ska vi tänka, utforska, utveckla, testa och göra.

Våra innovationsprojekt

Vi har samlat alla vård- och omsorgsförvaltningens innovationsprojekt på innovationsportalen. Där hittar du också spännande innovationer från de andra förvaltningarna och bolagen.

Några av våra aktuella innovationsprojekt, som kommit till utifrån behov ute i verksamheterna, är:

I Cassandras innovation står människan i centrum

Ett exempel på innovation som kommer från ett problem i vardagen är bokningssystemet för Skype-samtal för närstående och hyresgäster på vårdboenden. Idén kom från det behov som uppstod när hyresgästerna inte längre fick ta emot besökare.

Cassandra tog med sig problemet hem till sin sambo och tillsammans kom de fram till lösningen – en webbplats med ett enkelt bokningssystem där närstående kan boka in sig för att prata med hyresgästerna. På mindre än en vecka var bokningsplattformen www.anhörigmöte.se på plats. Det finns planer på att utveckla systemet för användning på alla stadens vårdboenden och kanske även sprida det till andra kommuner.

Läs mer om Cassandras innovation.

Hela staden jobbar med innovation

Innovationsarbetet i Helsingborg ska skapa en smartare och mer hållbar stad med hög livskvalitet för våra invånare. För att driva arbetet framåt satsar vi 250 miljoner kronor på innovation fram till 2022. Stadens innovationssatsning kallas för H22 – du kan läsa mer om det här.