Korttidsenhet

Pålsjö park korttidsenhet finns till för dig som har stora behov av omsorg och stöd under en kortare tid. Målet är att du kan komma hem så snart du klarar dig själv eller med stöd från till exempel hemvård.

De flesta som kommer till korttidsenheten, även kallat korttidsboende, har varit på lasarettet och har behov av omsorg och stöd som inte går att tillgodose i den vanliga bostaden. Det är en biståndshandläggare i kommunen som gör en bedömning av ditt individuella behov av omsorg och stöd samt beslutar om du har rätt till stödet. Målet för korttidsenhetens arbete är att hjälpa och stötta dig så att du kan komma hem igen så snart du klarar dig själv eller med stöd från till exempel hemvård.

Den boendes behov i fokus

På Pålsjö parks korttidsenhet arbetar vi i team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. För att du ska få rätt träning och omsorg gör vi alltid en individuell bedömning av vilka insatser som behövs. Det är dina individuella behov som styr vilken hjälp och stöd just du behöver och vilka i teamet du träffar.

Strax efter din ankomst håller vi ett välkomstsamtal och du får en kontaktansvarig undersköterska. Därefter gör vi en individuell planering utifrån dina förutsättningar och mål.

Ansöka om korttidsboende

Du ansöker om en plats på korttidsboende hos en biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan komma i kontakt med en biståndshandläggare via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00. Du kan också ansöka om korttidsboende genom e-tjänsten på helsingborg.se