Korttidsenhet

Har du mycket stora behov av omsorg och stöd under en kortare tid, kan du få plats på Pålsjö Parks korttidsenhet.

De flesta som kommer till korttidsenheten, som i vardagligt tal även kallas för korttidsboende, har varit på lasarettet och behöver extra återhämtning innan de kan återvända till sin bostad. De boende på korttidsenheten är oftast här på grund av exempelvis sjukdom såsom stroke eller fraktur. De kan också handla om kognitiva svårigheter, till exempel med minnet.

Målet för vårt arbete är att hjälpa och stötta dig så att du kan komma hem igen så snart du klarar dig själv eller med stöd från till exempel hemvård.

Den boendes behov i fokus

På Pålsjö Parks korttidsenhet arbetar vi i team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. För att du ska få rätt träning och omsorg gör vi alltid en individuell bedömning av vilka insatser som behövs. Det är dina individuella behov som styr vilken hjälp och stöd just du behöver och vilka i teamet du träffar.

Strax efter din ankomst håller vi ett välkomstsamtal och du får en kontaktansvarig undersköterska. Därefter gör vi en individuell planering utifrån dina förutsättningar och mål.