Brunnbäcksgatan

Brunnbäcksgatan är en daglig verksamhet som är helt anpassad efter varje individ. Den riktar sig till dig som har ett stort behov av stöd. Vi arbetar enskilt med en tydlig struktur för att du som deltagare ska känna trygghet och helhet.

På Brunnbäcksgatan har alla deltagare möjlighet att jobba enskilt i något av rummen. På så sätt skapar vi en individuell och trygg miljö. Den dagliga verksamheten kan se helt olika ut för olika individer och den anpassas alltid efter behov och önskemål.

Minska stress

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att bidra till att svåra situationer och konflikter blir balanserade. Målet är att minska stress och problemskapande beteende för dig som deltagare. Vi har ofta aktiviteter utomhus som exempelvis promenader, att gå i skogen eller andra små utflykter.

Individuella scheman

På Brunnbäcksgatan arbetar vi utifrån en daglig struktur med tydliga scheman. Vi börjar varje morgon med att gå igenom schemat för den kommande dagen. Vi anpassar denna presentation efter individens behov av tydliggörande. Vissa vill ha schemat förklarat med ord, andra med foton eller med bilder. På schemat kan det sedan finnas olika aktiviteter som anpassas till dig som deltagare. Det kan till exempel vara att ta promenader eller att jobba individuellt med något som är meningsfullt för just dig. Ett tydligt schema kan ge en känsla av att tiden rör sig framåt. Att utföra olika uppgifter under dagen gör att dagen blir meningsfull.

På helsingborg.se/omsorg hittar du kontaktuppgifter till oss på Brunnbäcksgatan och kan läsa vår leverantörspresentation.